Odprtje soške fronte

Lilijana Vidrih Lavrenčič

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Dne 23. maja 1915 je Italija napovedala vojno Avstro-Ogrski, ki se je že skoraj leto dni vojskovala na dveh frontah. Dotedanji zaveznici sta odprli še eno evropsko bojišče – jugozahodno fronto. Njen južni del je kruto posegel v slovensko etnično ozemlje. Ker se je prepletal z reko Sočo, so jo poimenovali »soška fronta«. Od Bovške kotline do izliva reke Timave v morje se je v dolžini 90 kilometrov na levem bregu smaragdne reke utrdila avstrijska obrambna črta, ki je le pri Tolminu in Gorici s tolminskim oziroma goriškim mostiščem segala na desni breg.

Slika 1: Reliefni prikaz ožjega in širšega zaledja soške fronte.

Reliefni prikaz ožjega in širšega zaledja soške fronte.
SI_PANG/0667, Zbirka razglednic krajev, št. 264
 • slika 1a

  Bovška kotlina z Bovcem, kjer sta se srečevali avstrijska in italijanska obrambna črta.

  SI_PANG/0667, Zbirka razglednic krajev, št. 50

 • slika 1b

  Kobarid je bil zavzet brez bojev; v ozadju Krn, ki so ga Italijani dosegli po treh tednih.

  SI_PANG/0667, Zbirka razglednic krajev, št. 1198

 • slika 1c

  Tolmin; v ozadju Mrzli vrh in Vodil vrh (Vodel), prizorišči hudih spopadov.

  SI_PANG/0667, Zbirka razglednic krajev, št. 1744

 • slika 1d

  Gorica je ostala v avstrijskih rokah do avgusta 1916.

  SI_PANG/0667, Zbirka razglednic krajev, št. 1299

 • slika 1e

  Vzhodni rob Doberdobske planote, ki so ga Italijani dosegli avgusta 1916.

  SI_PANG/0667, Zbirka razglednic krajev, št. 2966

Avstrija je zaslutila nevarnost novega sovražnika že skoraj mesec dni pred vstopom Italije v vojno. Ko je ta 26. aprila 1915 z antanto podpisala Londonski pakt in 4. maja izstopila iz trojne zveze, se je Avstrija začela sistematično pripravljati na obrambo. Na strateške položaje proti zahodni meji so prihajale vojaške enote z vso oborožitvijo.

Slika 2: Na Šentviški planoti, v zaledju avstrijske obrambne črte, so se 7. maja 1915 po hišah in hlevih nastanile vojaške enote topničarjev.

Na Šentviški planoti, v zaledju avstrijske obrambne črte, so se 7. maja 1915 po hišah in hlevih nastanile vojaške enote topničarjev.
SI_PANG/0059, Občina Šentviška gora, t.e. 24/2, št. spisa 285/1915
Slika 3: V tolminskem okraju so morali v sklopu vojaških priprav odstraniti tudi kažipote in planinske oznake, ker bi lahko koristili napredovanju napadalcev.

V tolminskem okraju so morali v sklopu vojaških priprav odstraniti tudi kažipote in planinske oznake, ker bi lahko koristili napredovanju napadalcev.
SI_PANG_0059, Občina Šentviška gora, t.e. 24/2, št. spisa 292/1915

Vojna ni vpletla le armad vojskujočih se držav. Prikradla se je v vsako vas, ki se je dobesedno čez noč znašla v neposrednem zaledju obrambnih položajev ali celo med obema frontnima črtama. Prestrašeni prebivalci so se mrzlično pripravljali na odhod v varnejše kraje oziroma na prihod zavojevalcev.

Slika 4: V kroniki vipavske osnovne šole so 24. maja 1915 opisali, kako so se prebivalci Vipavske doline pripravljali na grozečo vojno nevarnost.

V kroniki vipavske osnovne šole so 24. maja 1915 opisali, kako so se prebivalci Vipavske doline pripravljali na grozečo vojno nevarnost.
SI_PANG/0386, Osnovna šola Vipava, t.e. 1

Galerija vseh slik:


>>